Logo Golwg360
Arian a Busnes

£21 miliwn i helpu busnesau bach a chanolig

Llywodraeth Cymru am ‘gefnogi sylfaen economi Cymru’

Logo Golwg360
Arian a Busnes

Aldi yn bwriadu creu 5,000 o swyddi newydd

Y cwmni archfarchnad hefyd am agor 80 o siopau newydd

Logo Golwg360
Arian a Busnes

HSBC yn penderfynu aros yn y DU

Banc mwyaf Ewrop wedi bod yn ystyried symud ei bencadlys

Logo Golwg360
Arian a Busnes

Loteri: Un tocyn yn cael £32.5 miliwn

Dim ond un tocyn buddugol nos Sadwrn

Logo Golwg360
Arian a Busnes

Gwella arferion gwario er mwyn cael credyd

Llithro’n ôl i wario gormod wedyn

Logo Golwg360
Arian a Busnes

Damwain ar yr M4

Y lôn tua’r dwyrain wedi’i chau

Logo Golwg360
Arian a Busnes

Datganoli treth – gwerth cannoedd o filiynau, meddai cystadleuydd

Pennaeth Maes Awyr Bryste yn rhybuddio y byddai de-orllewin Lloegr ar ei cholled i Gaerdydd

Logo Golwg360
Arian a Busnes

Toyota yn buddsoddi £7m yng Nglannau Dyfrdwy

Y cwmni ceir yn bwriadu adeiladu eu hinjan hybrid newydd yng Nghymru

Logo Golwg360
Arian a Busnes

Annog cytundeb rhwng Arriva a gyrwyr trenau

Streic gan yrwyr trenau wedi cael ei ohirio am y tro

Logo Golwg360
Arian a Busnes

E.ON ac Age UK yn rhoi’r gorau i gynnig cytundebau ynni

Mae’n dilyn beirniadaeth chwyrn o’r bartneriaeth