Logo Golwg360
Arian a Busnes

Ailfeddiannu tai yng Nghymru ar ei lefel isaf ers degawd

Y ffigwr wedi haneru dros y flwyddyn ddiwethaf

Logo Golwg360
Arian a Busnes

Magu plentyn yn ‘costio mwy na thŷ’

Y gost yng Nghymru bellach yn £215,144 a £253, 638 yn Llundain

Logo Golwg360
Arian a Busnes

£21 miliwn i helpu busnesau bach a chanolig

Llywodraeth Cymru am ‘gefnogi sylfaen economi Cymru’

Logo Golwg360
Arian a Busnes

Aldi yn bwriadu creu 5,000 o swyddi newydd

Y cwmni archfarchnad hefyd am agor 80 o siopau newydd

Logo Golwg360
Arian a Busnes

HSBC yn penderfynu aros yn y DU

Banc mwyaf Ewrop wedi bod yn ystyried symud ei bencadlys

Logo Golwg360
Arian a Busnes

Loteri: Un tocyn yn cael £32.5 miliwn

Dim ond un tocyn buddugol nos Sadwrn

Logo Golwg360
Arian a Busnes

Gwella arferion gwario er mwyn cael credyd

Llithro’n ôl i wario gormod wedyn

Logo Golwg360
Arian a Busnes

Damwain ar yr M4

Y lôn tua’r dwyrain wedi’i chau

Logo Golwg360
Arian a Busnes

Datganoli treth – gwerth cannoedd o filiynau, meddai cystadleuydd

Pennaeth Maes Awyr Bryste yn rhybuddio y byddai de-orllewin Lloegr ar ei cholled i Gaerdydd

Logo Golwg360
Arian a Busnes

Toyota yn buddsoddi £7m yng Nglannau Dyfrdwy

Y cwmni ceir yn bwriadu adeiladu eu hinjan hybrid newydd yng Nghymru