Logo Golwg360
Arian a Busnes

BT: 900 o swyddi newydd i daclo troseddau seibr

Y swyddi wedi’u lleoli yn ei safleoedd yng Nghaerdydd, Llundain a Sevenoaks

Logo Golwg360
Arian a Busnes

Tesco yn dathlu elw o £162 miliwn

Y cwmni archfarchnad wedi gwneud colledion o £6.3bn y llynedd

Logo Golwg360
Arian a Busnes

Swyddfa’r Post: Symud 61 o ganghennau i WHSmith

107 eisoes wedi cael eu symud i’r siopau dros y degawd diwethaf

Logo Golwg360
Arian a Busnes

Cynlluniau i orfodi cwmnïau mawr i dalu trethi yn Ewrop

David Cameron wedi ‘croesawu’ cynigion y Comisiwn Ewropeaidd

Logo Golwg360
Arian a Busnes

Chwyddiant wedi codi i’w lefel uchaf ers 15 mis

Costau cynyddol am ddillad a theithiau awyren yn gyfrifol

Logo Golwg360
Arian a Busnes

Galw am atal cynlluniau i uno Three ac O2

Pryder y byddai’n effeithio ar gystadleuaeth y farchnad ffonau symudol

Logo Golwg360
Arian a Busnes

Ailagor maes awyr hofrenyddion y brifddinas

Dim manylion eto am drefn y gwasanaethau newydd

Logo Golwg360
Arian a Busnes

Tata yn cadarnhau gwerthiant ei safle yn Scunthorpe

Greybull Capital yn prynu’r busnes Long Products Europe gan ddiogelu 4,800 o swyddi

Logo Golwg360
Arian a Busnes

Diffyg pŵer yn effeithio ar wasanaethau trenau

Network Rail yn rhybuddio am oedi i deithwyr

Logo Golwg360
Arian a Busnes

Tata: Dechrau’r broses o werthu ei safleoedd yn y DU

Liberty Steel wedi dangos diddordeb mewn prynu safle dur Port Talbot