Logo Golwg360
Arian a Busnes

Pryder am swyddi gweithwyr pwerdai

Adroddiadau fod npower am dorri 2,500 o swyddi

Logo Golwg360
Arian a Busnes

Cefnu ar gynllun i ail-wampio pensiynau

Arbenigwyr wedi rhybuddio’r Canghellor

Logo Golwg360
Arian a Busnes

Cyn-weithwyr dur SSI yn cael iawndal o £6.25m

Diffyg ymgynghori wedi bod cyn i’r ffatri yn Redcar gau

Logo Golwg360
Arian a Busnes

Cwmni ceir arall yn ‘ystyried symud i Gymru’

TVR, sy’n cynhyrchu ceir moethus, yn ‘edrych ar safle yn y de’

Logo Golwg360
Arian a Busnes

Fforwm i drafod gwerth materion gwyrdd i economi Cymru

Gwleidyddion ac arbenigwyr amgylcheddol i ddod ynghyd ddydd Iau

Logo Golwg360
Arian a Busnes

‘Gallai costau ynni orfodi’r diwydiant dur i fynd dramor’

Pryderon am oedi cyn ehangu’r diwydiant ac am symud swyddi allan o wledydd Prydain

Logo Golwg360
Arian a Busnes

Barclays yn cyhoeddi gostyngiad yn ei elw

Elw cyn treth y banc wedi gostwng 2% i £5.4 biliwn

Logo Golwg360
Arian a Busnes

The New Day ‘eisiau gwneud elw cyn diwedd 2016’

Y papur newydd yn cyhoeddi ei rhifyn cyntaf heddiw

Logo Golwg360
Arian a Busnes

Amazon yn dod i gytundeb gyda Morrisons

Bydd Amazon yn cynnig ‘cannoedd’ o nwyddau’r archfarchnad

Logo Golwg360
Arian a Busnes

Ofcom: ‘Rhaid i Openreach fod yn fwy annibynnol o BT’

Angen agor y rhwydwaith i gystadleuwyr, medd y corff rheoleiddio