Lingo NewyddYdych chi’n dysgu Cymraeg? /
Are you learning Welsh?

Dyma’r cylchgrawn i chi. / This is the magazine for you.

  • Erthyglau Cymraeg hawdd a hawdd iawn / Simple, and very simple Welsh articles
  • Lluniau, storiau, newyddion / Pictures, stories, news
  • Cymru, pobl a phethau / Wales, people & stuff
  • Côd lliwiau i’ch helpu chi i ddarllen / Colour coded articles to help you to read
  • Rhestr o’r geiriau anodd / List of difficult words

Ble allwch chi brynu Lingo Newydd? Where can you buy Lingo Newydd?

Trwy’r post – dim ond £12 am flwyddyn (6 copi) / Through the post – only £12 a year (6 issues)

Gallwch archebu tanysgrifiad post Lingo Newydd gyda’r botwn Paypal isod / You can order your postal subscription of Lingo newydd by using the Paypal button below


LINGO NEWYDDNawr ar gael yn ddigidol ar ap Golwg (iOs ac Android) / Digital version now available on ap Golwg (iOs and Android)

– Mae’r rhifyn digidol yn cynnwys darlleniadau sain o’r erthyglau i’ch helpu i ynganu’r geiriau / The digital version includes readings of the articles to helpu you with the pronounciation of words.

Cliciwch yma i lawr lwytho ap Golwg ar ddyfais iOs / Click here to download ap Golwg on iOs devices

Cliciwch yma i lawr lwytho ap Golwg ar ddyfais Android / Click here to downlad ap Golwg on an Android device