Etholiad

Preseli Penfro

Etholaeth wledig yw hon sydd yn cwmpasu gogledd Sir Benfro. Yma mae Crymych, Tŷ Ddewi, Abergwaun, Hwlffordd, ac Aberdaugleddau. Mae wedi bod yn nwylo’r Ceidwadwyr ers 2007.

Ymgeisydd Plaid
Paul Davies Ceidwadwyr
Tina Roberts Democratiaid Rhyddfrydol
Jackie Jones Llafur
Cris Tomos Plaid Cymru
William Dennison Reform UK

Etholaethau ac ymgeiswyr