Etholiad

Pen-y-bont ar Ogwr

Mae’r etholaeth hon wedi cael ei chynrychioli gan un unigolyn, Carwyn Jones o’r blaid Lafur, ers yr etholiad cyntaf 1999. Bydd yntau’n camu i lawr eleni. Oddi fewn i’w ffiniau mae Pen-y-bont ar Ogwr a Phorthcawl.

Ymgeisydd Plaid
Caroline Jones Annibynnol
Steven Bletsoe Annibynnol
Rachel Nugent-Finn Ceidwadwyr
Harvey Jones Democratiaid Rhyddfrydol
Geraint Jones Gwlad
Sarah Murphy Llafur
Leanne Lewis Plaid Cymru
Christine Roach Reform UK

Etholaethau ac ymgeiswyr