Etholiad

Merthyr Tudful a Rhymni

Cadarnle arall i’r Blaid Lafur yw’r sedd yma. Dyma ardal ôl-ddiwydiannol yng nghalon y Cymoedd.

Ymgeisydd Plaid
Donna Gavin Ceidwadwyr
Jez Becker Democratiaid Rhyddfrydol
Dawn Bowden Llafur
Ian Gwynne Plaid Cymru
Hugh Moelwyn Hughes Plaid Diddymu Cynulliad Cymru
Colin Jones Reform UK
George Pykov UKIP

Etholaethau ac ymgeiswyr