Etholiad

Gorllewin Clwyd

Mae’r ceidwadwyr wedi llwyddo cadw eu gafael ar y sedd yma ers 2007. Oddi fewn i’w ffiniau mae Abergele, Bae Colwyn a Rhuthun.

Ymgeisydd Plaid
Darren Millar Ceidwadwyr
David Wilkins Democratiaid Rhyddfrydol
Rhydian Hughes Gwlad
Joshua Hurst Llafur
Elin Walker Jones Plaid Cymru
Euan McGivern Plaid Diddymu Cynulliad Cymru
Dr Clare Eno Reform UK
Jeanie Barton UKIP

Etholaethau ac ymgeiswyr