Etholiad

De Caerdydd a Phenarth

Ers sefydlu’r Senedd mae’r sedd hon wedi bod yn un diogel i’r blaid Lafur. Mae’r Senedd ei hun oddi fewn i’w ffiniau.

Ymgeisydd Plaid
David Rolfe Annibynnol
Leighton Rowlands Ceidwadwyr
Alex Wilson Democratiaid Rhyddfrydol
Alan Charles Golding Freedom Alliance
Angus Hawkins Gwlad
Vaughan Gething Llafur
Nasir Adam Plaid Cymru
Lisa Peregrine Plaid Diddymu Cynulliad Cymru
Matt Friend Propel
Alan Pick Reform UK
Paul Campbell UKIP
Helen Westhead Y Blaid Werdd

Etholaethau ac ymgeiswyr