Etholiad

Canolbarth a Gorllewin Cymru

Dyma ranbarth mwyaf Cymru. Oddi fewn i’w ffiniau mae’r hen Ddyfed, Sir Powys, a rhan helaeth o Wynedd. Rhanbarth gwledig yw hi ar y cyfan.

Ymgeisydd Plaid Safle
Tomos Davies Ceidwadwyr 1
Amanda Jenner Ceidwadwyr 2
Liz Lesnianski Ceidwadwyr 3
Aled Davies Ceidwadwyr 4
Charles Evans Ceidwadwyr 5
Rachel Buckler Ceidwadwyr 6
Brian Murphy Ceidwadwyr 7
Jane Dodds Democratiaid Rhyddfrydol 1
William Powell Democratiaid Rhyddfrydol 2
Alistair Cameron Democratiaid Rhyddfrydol 3
Steve Churchman Democratiaid Rhyddfrydol 4
Cadan ap Tomos Democratiaid Rhyddfrydol 5
Alison Alexander Democratiaid Rhyddfrydol 6
Michelle Murray Freedom Alliance 1
Jason Smith Freedom Alliance 2
Darryl Bickler Freedom Alliance 3
Sian Caiach Gwlad 1
Gwyn Wigley Gwlad 2
Dennis Morris Gwlad 3
Samuel Holwill Gwlad 4
Eluned Morgan Llafur 1
Joyce Watson Llafur 2
Helen Taylor Llafur 3
Ben Gwalchmai Llafur 4
Cefin Campbell Plaid Cymru 1
Helen Mary Jones Plaid Cymru 2
Elwyn Vaughan Plaid Cymru 3
Cris Tomos Plaid Cymru 4
Grenville Ham Plaid Cymru 4
Elin Tracey Jones Plaid Cymru 5
Angharad Shaw Plaid Cymru 6
Rhodri ap Gwynfor Plaid Cymru 7
Elin Jones Plaid Cymru 8
Adam Price Plaid Cymru 9
Claire Victoria Mills Plaid Diddymu Cynulliad Cymru 1
Ray Wood Plaid Diddymu Cynulliad Cymru 2
Jeremy David Pugh Plaid Diddymu Cynulliad Cymru 3
Benjamin John Pugh Plaid Diddymu Cynulliad Cymru 4
Bryan Craven Plaid Diddymu Cynulliad Cymru 5
Sara Canning Plaid Diddymu Cynulliad Cymru 6
Jeffrey Green Plaid Gristnogol Cymru 1
Barbara Hill Plaid Gristnogol Cymru 2
Louise Wynne Jones Plaid Gristnogol Cymru 3
Sue Green Plaid Gristnogol Cymru 4
Dylan Bullard Propel 1
Gretta Marshall Propel 2
Peter Read Propel 3
Sara Thomas Propel 4
Gethin James Reform UK 1
Roger Lewis Reform UK 2
Louise Hughes Reform UK 3
Peter Prosser Reform UK 4
Gareth Beer Reform UK 5
Carys Phillips Trade Unionist and Socialist Coalition 1
Jonathon Riley UKIP 1
Howard Lilyman UKIP 2
Paul Dowson UKIP 3
Ken Rees UKIP 4
Claudia Cannon Y Blaid Gomiwnyddol 1
Catrin Ashton Y Blaid Gomiwnyddol 2
Graham Morgan Y Blaid Gomiwnyddol 3
David Thomas Wood Y Blaid Gomiwnyddol 4
Emily Durrant Y Blaid Werdd 1
Tomos Barlow Y Blaid Werdd 2
Harry Hayfield Y Blaid Werdd 3
Marc Pearton-Scale Y Blaid Werdd 4

Etholaethau ac ymgeiswyr