Etholiad

Brycheiniog a Sir Faesyfed

Mae’r etholaeth wledig hon wedi cael ei chynrychioli gan un unigolyn, Kirsty Williams o’r Democratiaid Rhyddfrydol, ers yr etholiad cyntaf ym 1999. Mi fydd hi’n camu i lawr eleni. De Powys yw’r sedd yn ei hanfod, ac oddi fewn i’w ffiniau mae Aberhonddu, Crughywel, ac Ystradgynlais.

Ymgeisydd Plaid
Karen Laurie-Parry Annibynnol
James Evans Ceidwadwyr
William Powell Democratiaid Rhyddfrydol
Sam Holwill Gwlad
Gethin Jones Llafur
Grenville Ham Plaid Cymru
Claire Mills Plaid Diddymu Cynulliad Cymru
John Muir Reform UK
Emily Durrant Y Blaid Werdd

Etholaethau ac ymgeiswyr