Etholiad

Aberconwy

Crëwyd y sedd yn 2007, ac yn hanesyddol mae wedi bod yn ras tri cheffyl rhwng y Ceidwadwyr, Plaid Cymru a Llafur. Gorllewin Sir Conwy yw’r etholaeth yma, yn ei hanfod.

Ymgeisydd Plaid
Janet Finch-Saunders Ceidwadwyr
Rhys Jones Democratiaid Rhyddfrydol
Dawn McGuinness Llafur
Sharon Smith No More Lockdowns
Aaron Wynne Plaid Cymru
Rachel Bagshaw Reform UK

Etholaethau ac ymgeiswyr