Coronafeirws: tri yn rhagor wedi marw yng Nghymru

Mae tri yn rhagor o bobol wedi marw yn sgil y coronafeirws yng Nghymru, yn ôl ffigurau dyddiol Iechyd Cyhoeddus Cymru heddiw (dydd Sul, Awst 2).

Mae’n golygu bod 1,565 o bobol bellach wedi marw yn y wlad ers dechrau’r ymlediad.

Cafodd 37 o achosion newydd eu hadrodd, sy’n mynd â’r cyfanswm hwnnw i 17,315.

Ond dydy’r ffigurau ddim yn debygol o fod yn fanwl gywir yn sgil y ffordd mae achosion a marwolaethau’n cael eu cofnodi a’u hadrodd.

  1

Crys coch, a logo'r Gymdeithas Bel-droed ar y frest
Pêl-droed

Jonny Williams yn ystyried ei ddyfodol er mwyn chwarae dros Gymru yn yr Ewros

Fe allai ymestyn ei gytundeb gyda Charlton am flwyddyn arall, ond mae sawl clwb arall yn awyddus i’w ddenu atyn nhw

Darllen rhagor

Y Llyfrau yn fy Mywyd

Llio Maddocks

Non Tudurgan Non Tudur

Ar ôl graddio mewn Saesneg a Ffrangeg yn y Brifysgol yn Leeds, gweithiodd i Penguin Random House cyn ymuno â’r Urdd.

Darllen rhagor

Y byd
Rhyngwladol

Coronafeirws: y sefyllfa ar draws y byd

Pob rhan o’r byd yn dal i weld cynnydd mewn achosion

Darllen rhagor

Rhian Brewster
Pêl-droed

Ymosodwr ifanc Abertawe’n canu clodydd y ‘Jack Army’

Rhian Brewster yn awgrymu y byddai’n croesawu’r cyfle i aros yn y Liberty y tymor nesaf – ond ei sefyllfa’n aneglur ar hyn o …

Darllen rhagor

Cymru

Galw am sefydlu Menter Ddigidol Gymraeg fel “blaenoriaeth”

Cymdeithas yr Iaith wedi cyflwyno papur fel rhan o’r Eisteddfod AmGen

Darllen rhagor

Gwleidyddiaeth

Llywodraeth newydd Iwerddon wedi gwneud camgymeriadau, medd Leo Varadkar

Y cyn-Taoiseach, neu brif weinidog, yw’r Tanaiste (dirprwy brif weinidog) newydd

Darllen rhagor