Syr Keir Starmer wedi cael prawf positif am Covid-19

Mae Syr Keir Starmer wedi cael prawf positif am Covid-19.

Mae’n golygu nad oedd arweinydd y Blaid Lafur wedi cymryd rhan yng Nghwestiynau’r Prif Weinidog ac ni fydd yn ymateb i Gyllideb y Canghellor Rishi Sunak, meddai’r Blaid.

Ed Miliband, llefarydd busnes y blaid, oedd wedi cymryd lle Keir Starmer yng Nghwestiynau’r Prif Weinidog.

Fe fydd y Canghellor yn cyhoeddi ei gynlluniau gwariant heddiw (Dydd Mercher, 27 Hydref).

 

Mark Drakeford: Galw ar y Blaid Lafur i gael gwared ar system ethol ‘cyntaf i’r felin’

Dylai Llafur fynd i’r etholiad cyffredinol nesaf gan addo diwygio’r system etholiadol fel rhan o brosiect i “achub y Deyrnas …

Darllen rhagor

Scott Williams wedi cael ei alw i garfan Cymru ar gyfer Cyfres Yr Hydref

Mae Halaholo bellach yn ynysu, i ffwrdd o wersyll y garfan genedlaethol, am 10 diwrnod

Darllen rhagor

Agor a gohirio cwest i farwolaeth yr Aelod Seneddol Syr David Amess

Cafodd ei drywanu yn ei etholaeth yn Leigh-on-Sea yn Essex ar 15 Hydref

Darllen rhagor

Gweddillion yr awyren oedd yn cludo'r pel-droediwr Emiliano Sala o Nantes I Gaerdydd

Emiliano Sala: Rheithgor yn achos dyn a drefnodd y daith awyren yn ystyried eu dyfarniad

David Henderson, 67, yn wynebu cyhuddiad o beryglu diogelwch awyren

Darllen rhagor

Disgwyl i gynlluniau i ailddatblygu ysgol yn Wrecsam gael eu cymeradwyo

“Bydd hyn yn darparu cyfleusterau ac amgylcheddau ystafell ddosbarth llawer iawn gwell ar gyfer ein plant a’n pobl ifanc”

Darllen rhagor

Y Gyllideb: Y Canghellor yn rhoi addewid i greu “economi newydd” ar ôl Covid-19

Disgwyl i Rishi Sunak gadarnhau biliynau o bunnoedd ar gyfer y Gwasanaeth Iechyd a chodiad cyflog i filiynau o weithwyr yn y sector cyhoeddus

Darllen rhagor

Y Frenhines ddim yn mynd i uwchgynhadledd Cop26 yn Glasgow

Mae’n dilyn cyngor gan feddygon y Frenhines sy’n 95 oed

Darllen rhagor

Ymosodiadau ar adar ysglyfaethus ar gynnydd yn y Deyrnas Unedig

Yng Nghymru, roedd y pum achos o saethu neu wenwyno adar ysglyfaethus wedi eu cofnodi ym Mhowys

Darllen rhagor

Profion gyrru cyfrwng Cymraeg ‘yn cael eu trin yn anghyfartal’

Fe wnaeth adroddiad gan Gomisiynydd y Gymraeg nodi bod pobol sy’n dymuno cael profion drwy gyfrwng y Gymraeg yn derbyn gwasanaeth llai ffafriol

Darllen rhagor