Cysylltu â ni

Sut i gysylltu â Golwg a Golwg360

Rhowch eich enw plîs.

Mae angen cyfeiriad ebost dilys.

Nid oes rhaid rhoi enw a chyfeiriad, ond byddai’n ddefnyddiol er mwyn gallu cysylltu â chi. Ni chaiff eich gwybodaeth ei gyhoeddi. Wrth anfon y ffurflen rydych yn cytuno â’r telerau ac amodau.

Neu gallwch gysylltu â ni fel hyn:

Post

Cwmni Golwg
Blwch Post 4
Llanbedr Pont Steffan
SA48 7LX

E-bost

Os ydych chi’n profi anawsterau gyda’r wefan neu â chwestiwn technegol, defnyddiwch y ffurflen uchod, os gwelwch yn dda.

Ymholiadau cyffredinol: cymorth@golwg.cymru
Datganiadau i’r wasg / stori i Golwg360: datganiadau@golwg.cymru
Hysbysebu swydd: ymholiadau@golwg.cymru
Hysbysebu: hysbysebion@golwg.cymru

Ffôn

+44 (0)1570 423529