“Rwy’n hoffi anifeiliaid lot fwy na fi’n hoffi lot o bobol.”

Dyna i chi gyfaddefiad onest gan y milfeddyg o Gaerfyrddin, Lowri Heseltine, wrth rannu cyfrinach gyda ni ar gyfer 20-1 yr wythnos hon.

Llaw i fyny, faint ohonoch chi sy’n cytuno efo hi? Dw i’n hapus i gyfadda’ mod i yn yr un camp â Lowri.