Mae llenor wedi mynd ati i astudio’r ffyrdd difyr y mae beirdd o Gymru a’r byd yn disgrifio iaith… 

Heddiw yn y Babell Lên ar faes yr Eisteddfod, fe fydd y Dr Mererid Hopwood yn traddodi darlith o’r enw ‘Merch Perygl’ neu ‘Jwg ar Seld’? Sut mae’r beirdd yn dychmygu iaith a pha ots am hynny?