Enwi car trydan newydd Dyffryn Ogwen

‘E-Fan’ yw’r enw sydd wedi ei roi ar gar trydan newydd Dyffryn Ogwen, sy’n rhan o brosiect Dyffryn Gwyrdd yr ardal.

Enwyd dau gerbyd arall yn Car-nedd a Try-Fan, gan wneud defnydd o enwau mynyddoedd lleol.

Cafodd enw’r car newydd ei gyhoeddi mewn seremoni yng nghwmni disgyblion Ysgol Llanllechid. Mwy o’r hanes ar Ogwen360.

Llanllechid

Enwi car trydan newydd Dyffryn Ogwen

Mae’r car trydan yn rhan o fenter gyffrous Dyffryn Gwyrdd

Medina a Llaeth Teulu Jenkins yn cipio’r prif wobrau yn Aberystwyth

Bwyty Medina enillodd y brif wobr yng Ngwobrau Aber, y gwobrau cyntaf, yr wythnos ddiwethaf. Mae’r gwobrau, sy’n cael eu trefnu gan Fenter Aberystwyth, yn gyfle i gydnabod gwaith caled a chyfraniadau eithriadol unigolion, sefydliadau a busnesau yn ardal Aberystwyth.

Cipiodd y cwmni newydd sy’n gwerthu cynnyrch yn syth o’r fferm, Llaeth Teulu Jenkins, ddwy wobr, am ragori wrth hyrwyddo’r Gymraeg a gweithredu’n ecogyfeillgar.

Mae enillwyr y naw categori wedi’u cyhoeddi gan Kerry Ferguson ar BroAber360.

Gwobrau Cyntaf Aber 2021

Pwy enillodd?

Menter Tafarn y Vale yn codi momentwm

Fe ymddangosodd bar pop-yp mewn sawl pentref yn Nyffryn Aeron yn ddiweddar, i rannu gwybodaeth am sut y gallai’r gymuned gyfan brynu tafarn leol.

Mae tafarn y Vale yn Ystrad Aeron ar werth, a gobaith y fenter gydweithredol sydd newydd ei sefydlu’n lleol yw prynu’r dafarn a’i rhedeg er budd y gymuned.

Er mai dim ond te a choffi oedd yn cael eu gweini o’r ‘bar’ ar y diwrnod (er mawr siom i rai!) fe gafwyd ymateb da i’r ymgyrch, a’r gobaith yw agor y cynnig i brynu siârs yn nes ymlaen yn y mis.

Mwy ar wefan Bro360.

Menter Tafarn y Vale yn codi momentwm 

Ymateb da i’r bwriad o brynu’r dafarn yng Ngheredigion fel menter gydweithredol

Straeon bro poblogaidd yr wythnos

  1. Cylch Meithrin Tregaron yn diolch i Miss Eleri, gan Enfys Hatcher Davies ar Caron360
  2. Darlith am Dregaron, gan Enfys Hatcher Davies ar Caron360
  3. Dechrau Cangen YesCymru yn Llanbed, gan Ben Baddeley ar Clonc360