Ar ôl treulio blwyddyn yn astudio consuriwyr gorau’r byd wrth eu gwaith, mae Karen Wynne wedi creu sioe driciau Gymraeg i blant ysgol, yn canolbwyntio ar hyder a lles …

Enw cymeriad llwyfan Karen Wynne yw ‘Kariad y Clown’, wyneb cyfarwydd yn y byd diddanwch Cymraeg, yn adnabyddus am ei sioeau mewn eisteddfodau ers blynyddoedd mawr.