Portread o Mhara Starling

Yn ymddiddori mewn chwedloniaeth ers iddi fod yn ifanc, mae Mhara Starling bellach yn gweithio fel swynwraig sydd wedi hudo dros 100,000 i wylio ei fideos ar TikTok.

Cafodd ei magu yn Aberffraw, Ynys Môn, a dan ddylanwad ei nain, datblygodd y diddordeb mewn llên gwerin a swyngyfaredd.