Ar drothwy tymor arall o griced yng Nghymru, dyma ail-lansio ‘Golwg o’r Ffin’, sy’n cadw golwg ar hynt a helynt y byd criced yng Nghymru.

Mae timau Uwch Gynghrair De Cymru bellach yn gwybod pa chwaraewyr proffesiynol fydd yn gwisgo’u crysau’r tymor hwn.

Yn wahanol i’r tymor diwethaf, mae chwaraewyr sydd wedi derbyn capiau gan Forgannwg ymhlith y rhai fydd yn ymddangos yn y gystadleuaeth y tymor hwn.

Mae 14 o chwaraewyr wedi cael eu rhannu rhwng dwy adran yr Uwch Gynghrair, ac maen nhw’n gyfuniad o chwaraewyr profiadol ac aelodau’r Academi.

Bydd y chwaraewyr yn nhîm cyntaf Morgannwg sydd wedi’u cynnwys yn y rhestr ar gael i dimau Uwch Gynghrair De Cymru pan na fydd y sir yn chwarae.

Bydd y rownd gyntaf o gemau’n cael ei chynnal ar Fai 2, a hynny ar ddiwedd cystadleuaeth y Gwpan 20 pelawd.

Y rhestr chwaraewyr yn llawn:

Adran 1:

Rhydaman – Jack Murphy

Pen-y-bont ar Ogwr – Ruaidhri Smith

Caerdydd – Ben Wright

Y Mwmbwls – Aneurin Donald

Castell-nedd – Keiran Bull

Casnewydd – Andrew Salter

Pontarddulais – David Lloyd

Port Talbot – Dewi Penrhyn Jones

Sain Ffagan – Jeremy Lawlor

Ynysygerwn – Will Owen

Adran 2:

Aberdâr – Will Bragg

Crwydriaid Caerfyrddin – Dean Cosker

Meisgyn – Craig Meschede

Panteg – Colin Ingram

Penarth – Mark Wallace

Pentyrch – Michael Hogan

Abertawe – Graham Wagg

Tata Steel – Jacques Rudolph

Tondu – Chris Cooke

Ynystawe – James Kettleborough