Cafodd record newydd ei gosod yn ras y merched yn Hanner Marathon Abertawe ddydd Sul (Mehefin 24).

Tracy Barlow o Thames Valley ddaeth i’r brig mewn 73 munud a 51 eiliad – yr amser cyflymaf erioed. Roedd Laura Graham yn ail a Gladys Ganiel yn drydydd.

Matt Clowes o Gaerdydd enillodd ras y dynion, gan guro Josh Griffiths, oedd yn ail, a Phillip Matthews, oedd yn drydydd.

Richie Powell oedd yn fuddugol yn y ras mewn cadeiriau olwyn, gan orffen mewn 1:02:04.