Dawns Werin  Unigol i Ferched Bl 10 a dan 25 oed

1af Cerian Phillips, Aelwyd Hafodwennog

2il Enlli Parri, Ysgol Gyfun Plasmawr

3ydd Siwan Evans, Adran Bro Taf

Unawd Cerdd Dant Bl 10 a dan 19 oed

1af Sioned Llewelyn, Ysgol Gyfun Y Preseli

2il Steffan Rhys Hughes, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd

3ydd Rhydian Jenkins, Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd

Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 10 a dan 19 oed

1af Llio Jones, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Jones,

2il Bethan Rumsey, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd

3ydd Ceri Davies, Ysgol Gyfun Penglais

Grŵp Llefaru Bl 10 a dan 19 oed

1af Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi

2il Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor

3ydd Ysgol Uwchradd Botwnnog

Unawd Piano Bl 10 a dan 19 oed

1af Ifan Jenkin, Ysgol Gyfun Llanhari

2il Iwan Wyn Owen, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Jones,

3ydd Lloyd Steele, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen

Dawns Werin Unigol i Fechgyn Bl 10 a dan 25 oed

1af Trystan Gruffydd, Adran Bro Taf

2il Steffan Davies, Aelwyd Penrhyd

3ydd Alun Howells, Aelwyd Hafodwennog

Deuawd/Triawd/Pedwarawd Cerdd Dant Bl 10 a dan 19 oed

1af Angharad, Ceri, Mared a Bethan, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd

2il Hogia David Hughes, Ysgol Gyfun David Hughes

3ydd Elin, Gwenllian a Megan, Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor

Unawd Merched Bl 10 a dan 19 oed

1af Ceri Haf Roberts, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd

2il Catrin Raymond, Ysgol Uwchradd Bro Gwaun

3ydd Erin Gwyn Rossington, Aelwyd Bro Cernyw

Ymgom Bl 10 a dan 19 oed

1af Rhodri a Glyn, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy

2il Ysgol Gyfun Dyffryn Aman

3ydd Bethan, Beth, Huw a Jordan, Ysgol Uwchradd Bodedern

Unawd Bechgyn Bl 10 a dan 19 oed

1af Steffan Owen, Ysgol Gyfun David Hughes

2il Rhydian Jenkins, Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd

3ydd Dion Davies, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi

Llefaru Unigol Bl 10 a dan 19 oed

1af Steffan Rhys Hughes, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd

2il Elin Bryn Williams, Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor

3ydd Bethan Elin Wyn Owen, Ysgol Uwchradd Bodedern

Unawd Chwythbrennau Bl 10 a dan 19 oed

1af Jack Mainwaring, Ysgol Gyfun Pontllanfraith

2il Enlli Parri, Ysgol Gyfun Plasmawr

3ydd Miranda Lewis, Ysgol Gyfun Cwmtawe

Deuawd Bl 10 a dan 19 oed

1af Ieuan a Naomi, Ysgol Uwchradd y Creuddyn

2il Cerianne a Kate, Adran Clydach

3ydd Morganna a Harriet, Ysgol Uwchradd Friars

Côr Cerdd Dant Bl 13 ac Iau

1af Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy

2il Ysgol Gyfun Llangefni

3ydd Ysgol Uwchradd Caereinion

Dawns Werin Bl 10 a dan 19 oed

1af Aelwyd Penrhyd

2il Adran Bro Taf

3ydd Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi

Tîm Siarad Cyhoeddus Bl 10 a dan 19 oed

1af Ysgol Uwchradd Brynrefail

2il Tîm Naomi Nicholas, Ysgol Gyfun Y Preseli

3ydd Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy

Tîm Siarad Cyhoeddus (Aelwyd) 14-25 oed

1af Aelwyd Pantycelyn

2il Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor

3ydd Aelwyd Hafodwennog

Cystadleuaeth y Goron Bl 10 a dan 25 oed

1af Anni Llyn, Aelwyd Y Waun Ddyfal

2il Elen Gwenllian Hughes, Aelod Unigol Cylch Eifionydd

Cydradd 3ydd Gwenno Elin Griffiths, Aelwyd Gwrtheyrn a Guto Dafydd, Aelwyd Unigol Cylch Llyn

Unawd Llinynnol Bl 10 a dan 19 oed

1af Osian Dafydd, Ysgol Gyfun Gwyr

2il Thomas Mathias, Ysgol Gyfun Penglais

3ydd Daire Roberts, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Jones

Côr Bechgyn T. B. Bl 13 ac Iau

1af Ysgol Bro Myrddin

2il Ysgol Uwchradd Glan Clwyd

3ydd Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle

Grŵp Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 10 a dan 19 oed

1af Lladron Brynrefs, Ysgol Uwchradd Brynrefail

2il Ysgol Gyfun Penweddig

3ydd Grŵp Natasha, Adran Amlwch

Côr Merched S. A. Bl 13 ac Iau

1af Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen

2il Ysgol Uwchradd Glan Clwyd

3ydd Ysgol Bro Myrddin

Dawns Cyfansoddiad Creadigol Bl 7 a dan 19 oed

1af Ysgol Gyfun Penweddig

2il Adran Amlwch

3ydd Ysgol Uwchradd Bro Ddyfi

Côr Gwerin Tri Llais Bl 13 ac Iau

1af Aelwyd Chwilog

2il Ysgol Gyfun Llangefni

3ydd Ysgol Gyfun Y Preseli

Côr S.A.T.B. Bl 13 ac Iau

1af Ysgol Bro Myrddin

2il Ysgol Uwchradd Glan Clwyd

3ydd Ysgol Gyfun Cymer Rhondda

Cerddorfa/Band dan 25 oed

1af Ysgol Gyfun David Hughes

2il Ysgol Uwchradd Brynrefail

3ydd Ysgol Uwchradd Tryfan