Logo Golwg360
Cerddoriaeth

£10,000 i bob Cyngor Sir brynu offerynnau cerdd… ond “mae angen mwy”

Telynores yn croesawu hyn, ond yn galw am fwy o arian

Logo Golwg360
Cerddoriaeth

Teyrngedau i’r Fonesig Vera Lynn ar ei phen-blwydd yn 100 oed

Y gantores yn rhyddhau albwm newydd o’i chaneuon

Logo Golwg360
Cerddoriaeth

Cyflwyno prosiect dysgu iaith trwy gerddoriaeth

Annog plant i ddatblygu geirfa newydd trwy wrando ar sŵn geiriau

Logo Golwg360
Cerddoriaeth

Cadi Gwyn Edwards yn cipio tlws Cân i Gymru

Ymweliad ag Ynys Llanddwyn wedi ysbrydoli’r disgybl Chweched Dosbarth o Ddyffryn Conwy

Logo Golwg360
Cerddoriaeth

Syr Bryn Terfel yn cael ei urddo gan y Frenhines

Anrhydeddu ei gyfraniad i’r byd cerddorol

Logo Golwg360
Cerddoriaeth

Plu ar daith yn yr Ariannin

Mae’r band gwerin ar daith fel rhan o ddathliadau ‘Patagonia Celtica’

Logo Golwg360
Cerddoriaeth

Marw’r arweinydd, Stanislaw Skrowaczewski

Bu farw’r cyfarwyddwr cerddorol, Stanislaw Skrowaczewski, yn 93 oed.

Logo Golwg360
Cerddoriaeth

Creu Ysgol Opera i Gymru

Dau sefydliad yn dod at ei gilydd i gynnig darpariaeth newydd

Logo Golwg360
Cerddoriaeth

Galw am ymchwiliad i alwad 999 wedi marwolaeth George Michael

Cafodd cynnwys yr alwad ei gyhoeddi gan y cyfryngau

Logo Golwg360
Cerddoriaeth

Seren y West End a Thri Tenor Cymru’n barod i Swyno’r Sêr

Peter Karrie yw prif atyniad Gŵyl Gymraeg Ystradgynlais eleni