Bydd Lleuwen yn perfformio mewn capeli ledled Cymru er mwyn hyrwyddo’i halbwm, Gwn Glân Beibl Budr.

Ond cyn hynny, mae cyfle i gael blas ar fideo newydd sbon gan Lleuwen sy’n cael ei ryddhau heddiw (dydd Gwener, Ionawr 11).

Mae caneuon yr albwm yn trafod dibyniaeth, ysbrydolrwydd, twf trefol a chrebachu cefn gwlad.

Hefyd, mae Lleuwen yn troi at hen emynau a hen alawon a geiriau 300 oed sydd yn ei helpu i wneud synnwyr o bryderon cymdeithas heddiw.

Ym mis Chwefror, bydd cyfle i glywed y caneuon yn y capeli canlynol:

14/02 Capel Goffa Williams Pantycelyn, Llanymddyfri, gydag Eddie Ladd

16/02 Capel Salem Canton, Caerdydd, gyda Carol Hardy

17/02 Capel y Morfa, Aberystwyth, gyda Hywel Griffiths

18/02 Capel y Groes, Penygroes, gyda Karen Owen