Mae teulu Frankie Morris o Landegfan wedi cyhoeddi manylion ei angladd.

Cafodd y cwest i farwolaeth y dyn 18 oed ei agor yr wythnos hon.

Cafwyd hyd i’w gorff mewn coedwig yn ardal Caerhun ger Bangor yr wythnos ddiwethaf.

Doedd neb wedi ei weld e ers Mai 2 pan oedd yn gwthio’i feic heibio i dafarn ym Mhentir, tua dwy filltir o’r goedwig, ar ôl bod mewn parti mewn chwarel yn Waunfawr y noson gynt.

Dydy’r heddlu ddim yn trin ei farwolaeth fel un amheus.

Clywodd gwrandawiad ddoe (8 Mehefin) fod ymchwiliad post-mortem yn awgrymu ei fod wedi marw o ganlyniad i gywasgiad ar y gwddw yn sgil crogi.

Mae’r gwrandawiad wedi’i ohirio tra bod ymchwiliadau’n parhau, a dywedodd Kate Sutherland, yr uwch grwner dros dro ar gyfer gogledd-orllewin Cymru, ei bod hi’n gobeithio cynnal cwest llawn ym mis Medi.

Roedd mam Frankie Morris, Alice Morris, yn bresennol yn y gwrandawiad.

Angladd

Daeth cadarnhad bellach y bydd ei angladd yn Amlosgfa Bangor ddydd Mawrth nesaf (Mehefin 15) am 1.30yp.

Mae gofyn i bobol beidio â gwisgo du.

O ganlyniad i gyfyngiadau Covid-19, dim ond 24 o deulu a ffrindiau fydd yn cael mynd i’r angladd, ond mae croeso i bobol dalu teyrnged i Frankie y tu allan.

Mae’r teulu wedi diolch i bawb am eu cymorth a’u cefnogaeth.

Agor cwest i farwolaeth Frankie Morris

Cafodd corff y bachgen 18 oed o Ynys Môn ei ddarganfod mewn coedwig ger Bangor yr wythnos ddiwethaf

Cadarnhau mai corff Frankie Morris gafodd ei ddarganfod

Nid yw marwolaeth y llanc 18 oed yn cael ei thrin fel un amheus bellach