Sori! Mae’n bosib na fydd dy borydd yn gweithio’n iawn gyda’r safle ar hyn o bryd. Ry’n ni’n annog pawb i ddefnyddio fersiynau diweddar o Firefox, Safari neu Chrome yn ystod y cyfnod profi. Pa borydd sy gen i?

Blog byw etholiad 2019

Newyddion, sylwadau a chanlyniadau drwy gydol y nos

Papur pleidleisio'n cael ei roi yn y blwchMichael Swan (CCA3.0)

Croeso i flog byw etholiad 2019.

  • Y Ceidwadwyr wedi cael mwyafrif clir trwy wledydd Prydain.
  • Llafur yn cael un sedd yn y Gogledd ond yn colli pump ac un yn y De.
  • Yr SNP yn disgwyl 53 sedd – a brwydr tros annibyniaeth.
  • Plaid Cymru’n cadw ei phedair sedd gyda buddugoliaeth fawr yng Ngheredigion.

I gymryd rhan, defnyddiwch #etholiad360 neu gadewch sylw islaw.

Gwelwch hefyd fod yna wedd newydd i’r blog – rydym yn profi ein gwefan newydd, rhowch wybod eich barn.

05:37

Boris Johnson

Roedd yna rywbeth trawiadol yn y ffaith mai sedd Bwystfil Bolsover, Dennis Skinner, oedd yr un a roddodd fwyafrif clir i’r Ceidwadwyr.

Ac yntau yn San Steffan ers 1970, roedd yn perthyn i oes arall yn y Blaid Lafur. Ac wrth iddo fo ffarwelio mi wnawn ninnau yr un peth. Diolch am ddarllen.

Dyma rai o’r uchafbwyntiau.

  • Yng Nghymru, fe enillodd y Ceidwadwyr chwech sedd oddi ar Lafur, gan eu disodli mewn pump sedd yn y Gogledd.
  • Fe gadwodd Plaid Cymru ei phedair sedd.
  • Mae disgwyl mwyafrif mawr i Boris Johnson a’r Ceidwadwyr – ond wrth ddweud eto y bydd yn cyflawni Brexit, fe ddywedodd hefyd y byddai’n Geidwadwr ‘un genedl’.
  • A fydd yr Alban yn rhan o’r ‘genedl’ honno. Wrth iddyn nhw ennill tua 50 o seddi, maen nhw’n sicr o wthio am refferendwm annibyniaeth.
  • Mae’r arweinydd Llafur, Jeremy Corbyn, wedi dweud na fydd yn arwain Llafur mewn etholiad arall. Y disgwyl yw y bydd rhyfel cartref o fewn y blaid.
  • Fe gollodd Jo Swinson, arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol ei sedd.

05:37

Gohebydd Cynulliad Golwg, Iolo Jones, ar Twitter:

05:35

05:22

Un arall allech chi fo wedi methu yn y llif canlyniadau – Aberafan. Sut allen ni anghofio Captain Beany!

05:17

Ar draws gwledydd Prydain, mae’r Ceidwadwyr ar y ffordd i ennill mwyafrif sylweddol – ychydig yn llai na phroffwydoliaeth yr arolwg wrth adael, ond digon i Boris Johnson gael ei ffordd ar Brexit a phynciau eraill.

Maen nhw newydd groesi’r trothwy pwysig o 326, gyda tua 50 sedd ar ôl ledled gwledydd Prydain.

Y collwyr mawr yw’r Blaid Lafur, sy’n debyg o orffen gyda ffigwr o amgylch y 200.

Yr enillwyr mawr eraill yw’r SNP yn yr Alban, gyda disgwyl y byddan nhw’n cael 53 o’r 59 sedd yno.

Dyw’r Democratiaid Rhyddfrydol ddim wedi cyflawni addewid dechrau’r ymgyrch na chanlyniadau etholiadau Ewrop, er bod eu cyfran o’r bleidlais wedi codi 4% ers 2017.

 

 

05:13

Un canlyniad gyrhaeddodd yng nghanol y llif – Llafur a Chris Evans yn cadw Islwyn

05:00

Gogledd Iwerddon – newid mawr

Wrth i’r pleidiau eraill, gydweithio, mae pleidiau Unolaethol Gogledd Iwerddon wedi colli tir.

Yr enillwyr mawr yw’r blaid genedlaetholgar ‘gymhedrol’, yr SDLP, a phlaid yr Alliance.

Noson gymysg oedd hi i Sinn Fein, yn cadw seddi pwysig ac yn curo arweinydd seneddol plaid unolaethol y DUP ymg Ngogledd Belffast.

Ond fe gollon nhw i’r SDLP yn Foyle, ardal Derry, a hen sedd yr enillydd Nobel, John Hume.

Roedd Gogledd Iwerddon wedi pleidleisio yn erbyn Brexit, ond y DUP wedi pledio tros adael.

04:56

Siom Llafur yn Wrecsam

“Ledled Prydain mae angen i ni wneud llawer mwy o waith fel plaid i ennill ffydd pobol Brydeinig yn ôl.”
Dyna yw rhybudd Mary Wimbury, ymgeisydd aflwyddiannus Llafur yn Wrecsam, i’w phlaid yn sgil colledion mawr yng ngogledd Cymru.

Ers 1935 mae Llafur wedi ennill Wrecsam ym mhob etholiad cyffredinol, ond eleni’r Ceidwadwyr aeth â hi.

Fe rannodd yr ymgeisydd aflwyddiannus ei siom â golwg360.

“ Dw i’n siomedig yn benodol tros y rheiny sydd angen diwedd i Lywodraeth Dorïaidd,” meddai.
“Rydym wedi profi cynnydd mewn digartrefedd. Teuluoedd yn dibynnu ar fanciau bwyd. Dyna achos fy siom.”

04:46

Cymru – Llafur yn colli chwech

Efo holl ganlyniadau Cymru yn eu lle, y stori fawr yw fod Llafur wedi colli chwech o seddi i’r Ceidwadwyr.

Bellach, mae map gwleidyddol Cymru’n dangos blociau clir o liw – glas ar hyd yr ochr ddwyreiniol (heblaw am Alyn a Glannau Dyfrdwy), coch ar draws y Cymoedd ac yng Nhgaerdydd a Phlaid Cymru hyd ganol y Gorllewin.

Ar y diwedd, mae gan Lafur 22 o seddi – yr isa’ ers degawdau o ystyried cyfanswm seddi Cymru; mae’r Ceidwadwyr ar 14 – cystal a’u perfformiad gorau erioed mewn etholiad cyffredinol modern, yn 1983 – a Phlaid Cymru yn aros ar 4, rhyddhad iddyn nhw.

Does yr un sedd gan y Democratiaid Rhyddfrydol, y Gwyrddion na Brexit.

04:44