Yr Athro Emyr Lewis

Yr Athro Emyr Lewis

cyfiawnder

‘Dyw hi ddim yn gyfan gwbl gywir i ddweud nad yw cyfiawnder wedi ei ddatganoli yng Nghymru

Yr Athro Emyr Lewis

Pennaeth Adran y Gyfraith a Throseddeg Prifysgol Aberystwyth sy’n ymateb i amlinelliad Llywodraeth Cymru o’r egwyddorion ar gyfer system …