Lleu Bleddyn

Lleu Bleddyn

Llanbrynmair

360 Golwg360 Bro360 Ogwen360 DyffrynNantlle360 BroAber360 BroWyddfa360 Clonc360 Caernarfon360 Caron360
Prydain

Ymestyn cynllun cefnogi swyddi i gefnogi busnesau sy’n gorfod cau oherwydd cyfyngiadau

Llywodraeth y Deynas Unedig am weithio gyda’r llywodraethau datganoledig i sicrhau bod y cynllun yn gweithredu’n effeithiol ar draws y …
Cymru

Cynnal protest am y “cynnydd brawychus” yn nifer yr ail gartrefi ar ynys Môn

“Mae pobol yn dod yma a dwyn ein tai, yn lladd ein hiaith, ac yn lladd ein cymunedau”
Cymru

Plant i gael teithio tu hwnt i sir mewn locdown, er mwyn cymryd rhan mewn chwaraeon

Dim bwriad cau tafarnau fel sy’n digwydd mewn mannau yn yr Alban
Addysg

Achosion o’r coronafeirws ym mhob un o brifysgolion Cymru

Mae adroddiadau bod achosion o’r coronafeirws ym mhob un o brifysgolion Cymru, a rhai myfyrwyr yn gorfod hunanynysu yn eu neuaddau preswyl
Wayne Pivac
Rygbi

Wayne Pivac yn enwi saith chwaraewr newydd yng ngharfan Cymru ar gyfer yr hydref

Sam Parry, Josh Macleod, Kieran Hardy, Callum Sheedy Johnny Williams, Louis Rees-Zammit a Ioan Lloyd wedi’u cynnwys am y tro cyntaf
Bro

Dosbarth cyfan mewn ysgol uwchradd yng Nghaernarfon yn hunan-ynysu

Aelod o staff yn Ysgol Syr Hugh Owen wedi profi’n bositif am y coronafeirws
Addysg

Gwasanaeth darlithio ar-lein Prifysgol Aberystwyth yn parhau’n “annibynadwy”

Yn dilyn “toriad rhwydwaith sylweddol” bore ddoe mae mynediad i wasanaethau technoleg gwybodaeth y brifysgol wedi eu cyfyngu
Cymru

Gwrthod cais “anaddas” am safle gwirio tollau lorïau ym Môn

O ganlyniad i Brexit, bydd angen tir er mwyn gwirio lorïau sy’n cyrraedd Cymru o Weriniaeth Iwerddon
Newyddion

Arian ychwanegol o’r coffrau cyhoeddus i’r Frenhines yn sgil y coronafeirws

Bydd y Frenhines yn derbyn incwm ychwanegol yn dilyn cwymp sylweddol yng nghyllid Ystâd y Goron yn ystod argyfwng coronafirws
Gwasanaethau Brys

Saethu heddwas yn farw yn Llundain

Roedd y plismon ar fin ymddeol