Lleu Bleddyn

Lleu Bleddyn

Llanbrynmair

360 Golwg360 Bro360 Ogwen360 DyffrynNantlle360 BroAber360 BroWyddfa360 Clonc360 Caernarfon360 Caron360

Gareth Davies yn croesawu’r gystadleuaeth yn safle’r mewnwr

“Drwy gydol fy ngyrfa gyfan, mae ’na gystadleuaeth wedi bod am y crys, dw i ’di arfer â hyn”

North ar ddechrau pennod newydd yn ei yrfa

“Mae ei awch i chwarae dros ei wlad yn anhygoel, oherwydd yr agwedd yna dwi’n ffyddiog gallai ennill ymhell dros gant o gapiau”

Cardiau coch diweddar ddim yn syndod i hyfforddwr blaenwyr Cymru

“Ond mae’n rhaid i ni wneud yn siŵr nad ni sy’n derbyn rhai,” meddai Jonathan Humphreys

Cofio cyfnod “trychinebus” i ffermwyr – ugain mlynedd ers clwy’r traed a’r genau

“Mi’r oedden ni’n ffodus iawn o gefnogaeth Carwyn Jones, ac mi ddealltodd lawer am amaethyddiaeth yn sydyn”

Cam i’r cyfeiriad cywir i dîm Wayne Pivac

Ar ôl crafu buddugoliaeth flêr yn erbyn 14 dyn Iwerddon mae Prif Hyfforddwr Cymru yn cydnabod bod lle i wella o hyd

Cymru 21-16 Iwerddon

Cymru yn curo’r Gwyddelod yng Nghaerdydd

‘Does dim y fath beth ag economi Brydeinig’

Economegydd yn beirniadu’r diffyg cynrychiolaeth o Gymru sydd ar bwyllgor busnes a ffurfiwyd i drafod adferiad economaidd yn sgil y pandemig

“Rhy fuan i ddechrau llacio’r cyfyngiadau” – y cyfnod clo i barhau am dair wythnos arall

Ond y Prif Weinidog yn gobeithio bydd modd i blant cynradd ddechrau dychwelyd i’r ysgol ar ôl hanner tymor – o 22 Chwefror ymlaen

Yr Urdd yn addasu ac arallgyfeirio i oroesi

Wrth i un o wersylloedd yr Urdd baratoi i ofalu am gleifion Covid, Siân Lewis sydd yn edrych yn ôl ar gyfnod ‘mwyaf heriol’ yn hanes y mudiad

Galw am ddosbarthu brechlyn Covid-19 yn ôl y galw yn hytrach nag yn ôl y boblogaeth

Yn ôl Rhun ap Iorwerth, dylai fformiwla sy’n targedu pobol hŷn a’r grwpiau mwyaf bregus gael ei ddefnyddio yn hytrach na fformiwla Barnett