Lleu Bleddyn

Lleu Bleddyn

Llanbrynmair

360 Golwg360 Bro360 Ogwen360 DyffrynNantlle360 BroAber360 BroWyddfa360 Clonc360 Caernarfon360 Caron360
Cymru

Dysgu cynganeddu dros y we yn ystod y clo mawr

Ar ôl cynnig gwersi ar lein am y tro cyntaf mae Ysgol Farddol Caerfyrddin bellach yn dysgu pobol o Gaerdydd, Llundain a Phatagonia sut i gynganeddu.
Cymru

Maer Aberystwyth yn cefnogi cynllun i gau strydoedd y dref

Cyngor Ceredigion am gau strydoedd yn nhrefi’r sir i gerbydau er mwyn creu parthau diogel i gerddwyr
Arian a Busnes

“Amhosib i fwyafrif o dafarndai Caernarfon ail-agor y tu allan yn unig”

Landlordiaid Caernarfon yn egluro eu pryderon am ailagor, ac mae disgwyl sefyllfa debyg mewn trefi ledled y wlad
Cymru

Cadarnhad y bydd ffatri papur tŷ bach ym Mhenygroes yn cau erbyn yr Hydref

94 o bobol yn colli eu swyddi wrth i gwmni Northwood Hygine Products symud y gwaith cynhyrchu o ffatri Penygroes i ffatrïoedd eraill y cwmni yn …
Arian a Busnes

Pryder am ddyfodol cwmni argraffu’r Cambrian Printers yn Aberystwyth

Yn sgil y coronafeirws mae Cambrian Printers wedi penderfynu dechrau proses ymgynghori ffurfiol â gweithwyr y cwmni.
Rygbi

Effaith Covid-19 ar rygbi cymunedol

Gadeirydd Pwyllgor Clybiau Rygbi Gogledd Cymru yn gobeithio y bydd modd i glybiau rygbi ail agor yn raddol.
Cymru

Methiannau diogelwch gan yr Asiantaeth Safonau Bwyd yn peryglu gweithwyr y diwydiant cig, meddai undeb

Mae 210 o achosion o’r coronafeirws wedi cadarnhau ymhlith y gweithlu yn ffatri brosesu ieir 2 Sisters yn Llangefni, a 130 o achosion yn ffatri …
Papur pleidleisio'n cael ei roi yn y blwch
Cymru

Grŵp trawsbleidiol i drafod effaith y pandemig ar etholiad Senedd Cymru

Mae disgwyl i’r etholiadau gael eu cynnal ar Fai 6, 2021
Cymru

Proses gwyno’r Senedd yn cael ei defnyddio fel “arf gwleidyddol”

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf gwelwyd cynnydd o 147% yn y nifer o gwynion.
Gwleidyddiaeth

Llywodraethau datganoledig yn polio’n well na Llywodraeth San Steffan ymysg y cyhoedd… yn Lloegr

Roedd 53% yn dweud bod Llywodraeth San Steffan delio â’r argyfwng yn wael, i gymharu â 17% a oedd o’r farn bod Llywodraeth Cymru delio â’r argyfwng …