Lleu Bleddyn

Lleu Bleddyn

Llanbrynmair

Gareth Davies yn croesawu’r gystadleuaeth yn safle’r mewnwr

Lleu Bleddyn

“Drwy gydol fy ngyrfa gyfan, mae ’na gystadleuaeth wedi bod am y crys, dw i ’di arfer â hyn”

North ar ddechrau pennod newydd yn ei yrfa

Lleu Bleddyn

“Mae ei awch i chwarae dros ei wlad yn anhygoel, oherwydd yr agwedd yna dwi’n ffyddiog gallai ennill ymhell dros gant o gapiau”

Cardiau coch diweddar ddim yn syndod i hyfforddwr blaenwyr Cymru

Lleu Bleddyn

“Ond mae’n rhaid i ni wneud yn siŵr nad ni sy’n derbyn rhai,” meddai Jonathan Humphreys

Cofio cyfnod “trychinebus” i ffermwyr – ugain mlynedd ers clwy’r traed a’r genau

Lleu Bleddyn

“Mi’r oedden ni’n ffodus iawn o gefnogaeth Carwyn Jones, ac mi ddealltodd lawer am amaethyddiaeth yn sydyn”

Cam i’r cyfeiriad cywir i dîm Wayne Pivac

Lleu Bleddyn

Ar ôl crafu buddugoliaeth flêr yn erbyn 14 dyn Iwerddon mae Prif Hyfforddwr Cymru yn cydnabod bod lle i wella o hyd

Cymru 21-16 Iwerddon

Lleu Bleddyn

Cymru yn curo’r Gwyddelod yng Nghaerdydd

‘Does dim y fath beth ag economi Brydeinig’

Lleu Bleddyn

Economegydd yn beirniadu’r diffyg cynrychiolaeth o Gymru sydd ar bwyllgor busnes a ffurfiwyd i drafod adferiad economaidd yn sgil y pandemig

“Rhy fuan i ddechrau llacio’r cyfyngiadau” – y cyfnod clo i barhau am dair wythnos arall

Lleu Bleddyn

Ond y Prif Weinidog yn gobeithio bydd modd i blant cynradd ddechrau dychwelyd i’r ysgol ar ôl hanner tymor – o 22 Chwefror ymlaen

Yr Urdd yn addasu ac arallgyfeirio i oroesi

Lleu Bleddyn

Wrth i un o wersylloedd yr Urdd baratoi i ofalu am gleifion Covid, Siân Lewis sydd yn edrych yn ôl ar gyfnod ‘mwyaf heriol’ yn hanes y mudiad

Galw am ddosbarthu brechlyn Covid-19 yn ôl y galw yn hytrach nag yn ôl y boblogaeth

Lleu Bleddyn

Yn ôl Rhun ap Iorwerth, dylai fformiwla sy’n targedu pobol hŷn a’r grwpiau mwyaf bregus gael ei ddefnyddio yn hytrach na fformiwla Barnett