Elgan Hearn (Gohebydd Democratiaeth Leol)

Elgan Hearn (Gohebydd Democratiaeth Leol)

Golwg360

Perchnogion rhes o dai wedi dychryn ar ôl darganfod y gallai eu cartrefi gael eu dymchwel

“Bydd y gost arnom ni yn drychinebus, gan ein bod ni i gyd wedi talu tua £200,000 yr un am y tai hyn”
Llwyfan y Mynydd, Gŵyl y Dyn Gwyrdd

Pryderon am Ŵyl y Dyn Gwyrdd

“Rydyn ni angen sicrwydd cliriach gan Lywodraeth Cymru eu bod nhw’n dilyn agwedd gyson, teg, sy’n seiliedig ar dystiolaeth, ar gyfer …

Cynnig i droi adeilad chweched dosbarth Ysgol Bro Hyddgen yn ganolfan Gymraeg ac yn uned drochi

“Y cynnig yw ei wneud yn ganolfan ar gyfer amrywiaeth o wasanaethau cyfrwng Cymraeg, i gyd o dan yr un to.”

Beirniadu diffyg cyfarfod cyhoeddus wrth ymgynghori ar Ysgol Bro Hyddgen

Yr ymgynghoriad wedi’i gynnal yn unol â gofynion y Cod Trefniadaeth Ysgolion, medd Cyngor Sir Powys