Elgan Hearn (Gohebydd Democratiaeth Leol)

Elgan Hearn (Gohebydd Democratiaeth Leol)

Cann Office

Cais i godi rhagor o lety gwyliau ar safle gwesty’r Cann Office yn Llangadfan

Elgan Hearn (Gohebydd Democratiaeth Leol)

Mae’r cais yn “cynnig profiad gwyliau unigryw, gan alluogi ymwelwyr i ymlacio a dianc yn y lleoliad gwledig hwn”
Parc yr Wyl yng Nglyn Ebwy

Cyflwyno cynlluniau ar gyfer Parc yr Ŵyl yng Nglyn Ebwy

Elgan Hearn (Gohebydd Democratiaeth Leol)

Mae cwmni o Birmingham sy’n berchen ar y safle eisiau ei droi’n ganolfan fusnes

Powys am geisio agor ysgolion mewn ardaloedd Seisnig

Elgan Hearn (Gohebydd Democratiaeth Leol)

Eu nod yw ceisio cynyddu nifer y plant sy’n cael eu dysgu trwy gyfrwng y Gymraeg

Galw am ymestyn y Rhyddhad Treth Tanwydd Gwledig i Bowys

Elgan Hearn (Gohebydd Democratiaeth Leol)

Byddai’n golygu bod tanwydd bum ceiniog yn rhatach wrth y pwmp petrol

Cyngor Powys am ystyried Gŵyl Banc answyddogol ar Ddydd Gŵyl Dewi

Elgan Hearn (Gohebydd Democratiaeth Leol)

Pe bai cynnig Elwyn Vaughan yn cael ei dderbyn, byddai’r Cyngor yn dilyn esiampl Cyngor Gwynedd
Llun o bencadlys y cyngor

Cyngor Powys yn cydnabod bod “lle i wella” wrth ddefnyddio’r Gymraeg

Elgan Hearn (Gohebydd Democratiaeth Leol)

Adroddiad yn cynnwys naw argymhelliad gan Gomisiynydd y Gymraeg fel y gall y cyngor gryfhau ei brosesau

Ysgol gynradd yn Llanbedr ym Mhowys i gau ei drysau ym mis Awst

Elgan Hearn (Gohebydd Democratiaeth Leol)

Cafodd yr ysgol ei hagor bron i 300 mlynedd yn ôl, ond bydd hi’n cau ei drysau yn ddiweddarach eleni

Arweinydd Cyngor Blaenau Gwent yn wynebu pleidlais o ddiffyg hyder

Elgan Hearn (Gohebydd Democratiaeth Leol)

Mae cynghorwyr yn amau bod yr arweinydd, y Cynghorydd Nigel Daniels, wedi celu gwybodaeth hanfodol ynglŷn ag ymchwiliad heddlu rhagddyn nhw

Caniatáu i gynghorwyr sy’n ffermwyr gymryd rhan mewn trafodaeth am blannu coed

Elgan Hearn (Gohebydd Democratiaeth Leol)

Fyddai hi ddim yn bosib i gynghorwyr Powys drafod y mater oni bai am yr eithriad oherwydd bod gan tua 75% ohonyn nhw gysylltiadau ag amaeth