Disgybl yn ysgrifennu mewn llyfr nodiadau

Diffyg darpariaeth dyslecsia Cymraeg yn “syfrdanol”

Cadi Dafydd

“Ar hyn o bryd, mae o mor anodd cael at y cymorth sydd ar gael yng Nghymru”

Gwneud drama fawr

Non Tudur

Mae ein Gohebydd Celfyddydol wedi cael sgwrs ddifyr – a dadlennol – gyda Phrif Weithredwr newydd S4C

Straeon am ddial ar ŵr anffyddlon, y Llen Haearn a ffrae yn Llandudno

Non Tudur

Mae deg awdur newydd wrth eu bodd yn cyhoeddi eu gwaith yn eu hail iaith, y Gymraeg, am y tro cyntaf

“Taith raddol dros ddeng mlynedd” i gynyddu addysg ddwyieithog yn Sir Gaerfyrddin

Cynghorwyr yn pwysleisio ei bod yn bwysig rhoi cyfle i bob plentyn a pherson ifanc ddatblygu eu sgiliau Cymraeg fel rhan o’u Cynllun Strategol

Seremoni a chân – Llŷn ac Eifionydd yn Cyhoeddi’r Eisteddfod

Non Tudur

Mae’r ŵyl fawr yn Port ddydd Sadwrn yn “benllanw” ar fis o ddigwyddiadau, yn ôl Guto Dafydd

Cyhoeddi Eisteddfod Genedlaethol Llŷn ac Eifionydd 2023

Bydd seremoni fawr yn nhref Porthmadog ar Fehefin 25
Cwrw ar y Cledrau

O gigs i wyliau cefn gwlad: Geid golwg360 i’r hyn sydd ymlaen dros Gymru y penwythnos yma

Mae rhywbeth at ddant pawb ym mhob cwr o Gymru y penwythnos hwn

Cyhoeddi enillwyr cenedlaethol Cymraeg Gwaith

Enwi Cyfoeth Naturiol Cymru’n Gyflogwr Cymraeg Gwaith y Flwyddyn

“Bai mawr” ar siaradwyr Cymraeg “am droi i’r Saesneg” gyda dysgwyr

Non Tudur

“Mae yna dueddiad i orgywiro dysgwyr. Mae eisie peidio â gwneud hynny, a gadael iddyn nhw wneud camgymeriadau”

Myfyriwr ymchwil o’r Cymoedd am greu ap fydd yn caniatáu i ddysgwyr Cymraeg ymarfer yr iaith

Fel dysgwr Cymraeg ei hun, gwelodd Lewis Campbell y gallai wneud defnydd da o’i radd Meistr mewn Peirianneg Meddalwedd drwy greu’r ap