Clodfori Pen Llŷn mewn print

Cadi Dafydd

Mae dynes o Fanceinion wedi sgrifennu llyfr am ddysgu siarad Cymraeg, darganfod cerddoriaeth werin a busnesau lleol cynhenid

Annog pobol sy’n symud i fyw neu i sefydlu busnes yng Nghymru i “gofio a chydnabod” pwysigrwydd y Gymraeg

Lowri Larsen

Mae Adam Jones (Adam yn yr Ardd) yn helpu pobol i ddysgu Cymraeg wrth iddyn nhw arddio

Cynnal teithiau tywys i siaradwyr Cymraeg hen a newydd gael defnyddio’r iaith

Dros y misoedd nesaf, bydd y Mentrau Iaith a’r Ganolfan Dysgu Cymraeg yn trefnu teithiau tywys i adeiladau a gerddi arwyddocaol dros y wlad

Ein stori ni

Dyma amlinellu’r newidiadau sydd eu hangen yn ein hysgolion er mwyn sicrhau bod ein pobl ifanc yn dysgu am Hanes Cymru
Calon Tysul

Calon Tysul yn ceisio denu athrawon nofio sy’n gallu dysgu trwy gyfrwng y Gymraeg

Lowri Larsen

“Os maen nhw’n rhywun sy’n fodlon dysgu ac yn fodlon taflu ei hunain i mewn i bethau heb boeni gormod am wneud camgymeriadau, byddai’r cwrs yn …

Francesca Sciarrillo

Fel rhywun sydd wedi cyrraedd y Gymraeg fel oedolyn, dw i weithiau yn teimlo fel dw i’n trio dal i fyny efo pethau diwylliannol

Yr Americanwr sy’n mynd ar daith ‘Dim Saesneg’

Cadi Dafydd

“Fe wnes i ddweud wrth fy hun: ‘Rhyw ddydd dw i am ddod yn ôl a dw i ddim am siarad dim byd ond Cymraeg a cherdded o amgylch y wlad am …
Disgybl yn ysgrifennu mewn llyfr nodiadau

Diffyg darpariaeth dyslecsia Cymraeg yn “syfrdanol”

Cadi Dafydd

“Ar hyn o bryd, mae o mor anodd cael at y cymorth sydd ar gael yng Nghymru”

Gwneud drama fawr

Non Tudur

Mae ein Gohebydd Celfyddydol wedi cael sgwrs ddifyr – a dadlennol – gyda Phrif Weithredwr newydd S4C